שאלות נפוצות:

פורטל TLV OpenData שם לעצמו למטרה לקדם שקיפות מידע לציבור, עידוד פיתוח כלים יצירתיים לפתרון בעיות עירוניות ויצירת דו שיח עם תושבי העיר. 

מתי יתווספו מאגרים חדשים?

ניתן לצפות בכל קבצי הנתונים הקיימים כיום באתר. עם הזמן, נרחיב ונוסיף עוד מידע על הקיים וכן מערכי מידע חדשים.

האם יפורסמו הנתונים הפרטיים שלנו?

תהליכים קפדניים נמצאים במקום כדי להגן על הפרטיות שלכם. לא נפרסם כל מידע בעל אופי אישי או רגיש.

מה אפשר לעשות עם הנתונים?

ניתן לשתף את המידע ולעשות בו כל שימוש ובלבד שהוא עומד בתנאי בהתאם לרישיון השימוש של האתר.

באיזו תדירות מעודכנים הנתונים?

תדירות העדכונים שונה עבור כל מערך נתונים. ניתן למצוא את תאריך העדכון בתוך המטא דאטה של כל מערך נתונים. בחרו בכרטיסייה 'מידע' בעת הצגת מערך נתונים כדי למצוא את תאריך עדכון המידע האחרון.

כיצד ניתן לדווח על שגיאה במערך נתונים?
אם זיהיתם שגיאה או חוסרים במערך הנתונים, תוכלו לבחור בכרטיסייה 'דיון' ולפרסם תגובה, או לחילופין, ליצור עמנו קשר.     

  תנאי שימוש באתר ובנתוני OPEN DATA


 1.  מטרת אתר האינטרנט של עיריית תל אביב-יפו (להלן – "העירייה" ו-"האתר") הינה שיתוף במידע המצוי במאגרי העירייה.

 2.  השימוש באתר ובנתונים כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש"). בשימוש באתר ובנתונים הינך מאשר כי קראת את תנאי השימוש והינך מסכים להם.

 3.  מובהר כי המידע מועמד לרשות הציבור על פי רישיון זה "כמות שהוא" (AS-IS), ללא כל התחייבות או ערבות בין במפורש ובין במשתמע, להתאמתו של המידע לשימוש כל שהוא.

 4.  העירייה אינה נושאת באחריות לכל טעות או השמטה במידע ולא תהיה אחראית לכל אובדן, או נזק מכל סוג, בין ישיר ובין עקיף, שנגרם לך או לכל צד ג' על ידי השימוש בו.

 5. העירייה אינה מבטיחה או מתחייבת להבטיח את המשך אספקת המידע או המשך אספקתו בפורמט מסוים, והיא שומרת לעצמה את הזכות להסיר מידע מן האתר או לשנותו בכל עת.

 6. באתר עשויים להימצא קישורים לאתרים של צדדי ג' אשר אינם בבעלות או בשליטת העירייה, ואשר מצויים באתר. מובהר כי אין העירייה אחראית לתוכן המצוי באתרי צד ג', וכי אין בקישורים לאתרי צד ג' באתר משום מתן תוקף, אישור, המלצה, או העדפה של העירייה לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפירסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעיליהם, ובשימוש בהם הינך משחרר את העירייה מכל טענה הנובעת מכך.

 7. לעירייה הזכות לחסום או להגביל את הגישה לשירות באתר עם כל הפרה של תנאי השימוש המפרטים לעיל ו/או לפי שיקול דעתה, וזאת ללא כל הודעה, נימוק או הסבר כלשהו.

 8.  המשתמש מתחייב לשפות את העירייה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה, ו/או עקב כל פגיעה אחרת ביישום על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.

 9.  העירייה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין מרגע פרסומו. שימוש באתר לאחר פרסום שינויים יעיד על הסכמה לתנאי השימוש.

 10.  לבתי המשפט בתל אביב-יפו תהא הסמכות השיפוט הבלעדית בעניין האתר, הנתונים והשימוש בהם, ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל בלבד.

 11.  תנאי השימוש כתובים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 12. ליצירת קשר ביחס לאתר ולשימוש במידע המצוי בו ניתן לפנות אל עיריית תל אביב - יפו באמצעות פנייה לפניות הציבור דרך אתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.tel-aviv.gov.il