אוכלוסיית העיר

מידע

תיאור:
אומדן למספר תושבי העיר לפי שכונות ולפי קבוצות גיל מקובצות. הנתונים נכונים לסוף השנה האחרונה. מקור: למ"ס
הסבר למאגר:
מקור נתונים:
עיריית תל אביב-יפו
תאריך עדכון:
21/05/2019
נתונים נוספים:
קטגוריות:
סביבה עירונית וקיימות,עיר ועירייה,דיור
תאריך פרסום:
11/06/2019

APIGoogleSheet JSON data: https://opendata.tel-aviv.gov.il/Pages/KvutzatUchlusiya_Min_Gil.aspx


טוען loading

תרשימים

* גרפים של PowerBI מומלצים לצפייה ב Chrome או Edge
כדי להציג את הטבלה עם המידע שעומד מאחורי הגרף ניתן להיכנס ללשונית האחרונה או ללחוץ על Alt + Shift + F11
כדי לקבל מידע על ניווט נגיש לחצו על מקש של + Shift ?
לחצנים מרכזיים הם:
Enter כדי להיכנס לאובייקט / לצאת מאובייקט
חץ ימני ctrl + להרחבת ההסתכלות על גרף
ניתן לקבל מידע על לחצנים נוספים ב:
https://docs.microsoft.com/he-il/power-bi/desktop-accessibility-keyboard-shortcuts
וכן נגישות באופן כללי ב PowerBI ב:
https://docs.microsoft.com/he-il/power-bi/desktop-accessibility-consuming-tools