אוכלוסיית העיר

מידע

תיאור:
אומדן למספר תושבי העיר לפי שכונות ולפי קבוצות גיל מקובצות. הנתונים נכונים לסוף השנה האחרונה. מקור: למ"ס
הסבר למאגר:
מקור נתונים:
עיריית תל אביב-יפו
תאריך עדכון:
21/05/2019
נתונים נוספים:
קטגוריות:
סביבה עירונית וקיימות,עיר ועירייה,דיור
תאריך פרסום:
11/06/2019

APIGoogleSheet JSON data: https://opendata.tel-aviv.gov.il/Pages/KvutzatUchlusiya_Min_Gil.aspx


טוען loading