אוכלוסיית העיר 2017-2009

מידע

תיאור:
אומדן למספר תושבי העיר לפי שכונות ולפי קבוצות גיל מקובצות. הנתונים נכונים לסוף השנה האחרונה. מקור: למ"ס
הסבר למאגר:
מקור נתונים:
עיריית תל אביב-יפו
תאריך עדכון:
21/05/2019
קטגוריות:
סביבה עירונית וקיימות,עיר ועירייה,דיור
תאריך פרסום:
11/06/2019
נתונים גולמיים:

APIGoogleSheet JSON data: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15bKWVjqkPaomllj1-Vcu65LYer1tmKqodTz3nSNyBl8


טוען loading