אוכלוסיית העיר

מידע

תיאור:
אומדן למספר תושבי העיר לפי שכונות ולפי קבוצות גיל מקובצות. הנתונים נכונים לסוף השנה האחרונה. מקור: למ"ס
הסבר למאגר:
מקור נתונים:
עיריית תל אביב-יפו
קטגוריות:
דיור,סביבה עירונית וקיימות,עיר ועירייה
נתונים גולמיים:

API


טוען loading