מדד חברתי כלכלי

מידע

תיאור:
המדד החברתי-כלכלי של האוכלוסייה הינו מדד מסכם שבבסיס חישובו נכללו מאפיינים כלכליים, דמוגרפיים, מאפייני חינוך והשכלה, רמת חיים, תעסוקה וגמלאות
הסבר למאגר:
מקור נתונים:
עיריית תל אביב-יפו
נתונים נוספים:
קטגוריות:
עיר ועירייה,סביבה עירונית וקיימות
תאריך פרסום:
09/11/2021
נתונים גולמיים: