גני ילדים בעיר תשפ"א

מידע

תיאור:
מיקום גני ילדים בעיר לשנת תשפ"א
הסבר למאגר:
מקור נתונים:
עיריית תל אביב
תאריך עדכון:
16/07/2019
קטגוריות:
מידע מרחבי,חינוך
תאריך פרסום:
16/07/2019
נתונים גולמיים:

API

​​JSon Data Api


https://gisn.tel-aviv.gov.il/arcgis/rest/services/IView2/MapServer/598?f=pjson
טוען loading