גני ילדים בעיר תשפ"א

מידע

תיאור:
מיקום גני ילדים בעיר לשנת תשפ"א
הסבר למאגר:
מקור נתונים:
עיריית תל אביב
קטגוריות:
חינוך
תאריך פרסום:
16/07/2019
נתונים גולמיים:

API

​​JSon Data Api


https://gisn.tel-aviv.gov.il/arcgis/rest/services/IView2/MapServer/598/query?where=1%3D1&outFields=*&f=json
טוען loading