גני ילדים בעיר

מידע

תיאור:
מיקום גני ילדים בעיר
מקור נתונים:
עיריית תל אביב
תאריך עדכון:
7/16/2019 12:00:00 AM
קטגוריות:
מידע מרחבי,קהילה תרבות וספורט
תאריך פרסום:
7/16/2019 12:00:00 AM
נתונים גולמיים:

API

​​JSon Data Api


https://gisn.tel-aviv.gov.il/arcgis/rest/services/IView2/MapServer/598?f=pjson
טוען loading